Támogatott intézmény                                                                                                              Maximálisan fogadható támogatási összeg: 336.000 Ft/fő
Neve: Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda
Címe: 4600 Kisvárda, Flórián tér 3.                                                                                         Tárgyévi tanulói átlaglétszám: 704 fő
OM azonosítója: 033661                                                                                                           Gyakorlati képzésben részesülő hallgatók létszáma: 45 fő

S. Megállapodás Támogató Fejlesztési támogatás Felhasználás Még fel nem használt támogatási összeg MPA képzési alaprészére visszafizetett támogatás
száma dátuma cégneve címe adószáma Szak/ Szakma- csoport/ szakképe- sítés meg- nevezése Gyakorlati oktatás és Képzés helyszíne Tanulói/ hallgatói létszám Formája (eszköz/ pénz) átvétel dátuma Felhasználás határideje összege Ft A beszer-zett, átvett tárgyi eszközök értéke Működ- tetési költsé-gekre felhasz-nált támoga-tási összeg (Ft) Az MPA képzési alaprész decentralizált kerete terhére kiírt pályázatban önrészként felhaszált összeg
1. - 2007. 12.31 Dr. Balogh Katalin Kisvárda 51866372-1-35 Pénzügy-számvit. Postai- Ügy. Taniroda, Géptermek 45 Pénz 2008. 02.22 2009. 12.31      50.326.-          
2. - 2008. 05.08 Magyar Posta Rt. Budapest 10901232-2-44 Pénzügy-számvit. Postai- Ügy. Taniroda, Géptermek 45 Pénz 2008. 06.03 2009. 12.31 2.000.000.-       2.000.000.-  
3. - 2008. 05.30 OTP Garancia Zrt. Budapest 10207349-2-44 Pénzügy-számvit. Postai- Ügy. Taniroda, Géptermek 45 Pénz 2008. 06.25 2009. 06.30   300.000.-         300.000.-  
4. - 2008. 04.23 Budapest Bank Nyrt. Budapest 10196445-2-44 Pénzügy-számvit. Postai- Ügy. Taniroda, Géptermek 45 Pénz 2008. 06.26. 2009. 12.31   200.000.-         200.000.-  
5. - 2008. 01.03 VBMP 26. Kft Komoró 11251657-2-15 Pénzügy-számvit. Postai- Ügy.     Taniroda, Géptermek 45 Pénz 2008. 07.23 2009. 12.31    38.000.-          
6. - 2008. 01.03 Karászi Trans Kft. Dombrád 11817288-2-15 Pénzügy-számvit. Postai- Ügy.   Taniroda, Géptermek 45 Pénz 2008. 07.30 2009. 12.31    15.399.-          
7. - 2008. 01.03 Karászi László Pátroha 51629612-2-35 Pénzügy-számvit. Postai- Ügy.   Taniroda, Géptermek 45 Pénz 2008. 07.30 2009. 12.31    14.689.-          
8. - 2008. 01.03 Karászi Lászlóné Pátroha 51890524-2-35 Pénzügy-számvit. Postai- Ügy.   Taniroda, Géptermek 45 Pénz 2008. 07.30 2009. 12.31    43.534.-           9.650.-  
9. - 2008. 07.09 OTP Nyrt. Budapest 10537912-2-44 Pénzügy-számvit. Postai- Ügy.   Taniroda, Géptermek 45 Pénz 2008. 07.31 2009. 12.31    400.000.-        400.000.-  
10 - 2008. 07.31 MOL Nyrt. Budapest 10625790-2-44 Pénzügy-számvit. Postai- Ügy. Taniroda, Géptermek 45 Pénz 2008. 08.21 2009. 12.31    1.000.000.-          
Összesen: 4.061.948 9.434.662     2.909.650  

Kelt: Kisvárda, 2009. február 26.                                                         P.H.                                                                                       Rozinka Balázs igazgató
  
Fel nem használt támogatás 2007. december 31.:               8.282.364.-
Átvett támogatás 2008.                                                     4.061.948.-
Beszerzett tárgyi eszköz 2008.:                                        9.434.662.-
Még fel nem használt támogatás 2008. augusztus 31:        2.909.650.-