Gimnázium, Szakgimnázium
2021. április 14., szerda, Szent Tibor napja van.
Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda
[ Archívum (2009-2010 tanév) / Tanévzáró ]

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsőség Jézus Krisztusnak! Áldás Békesség!

Ma van az a nap, amikor megünnepeljük a pillanatokat –
megállunk, hogy érezzük a napfényt, és saját szivárványt építünk.

Ma van az a nap, amikor megünnepeljük a lehetőségeket,
és nekivágunk saját kalandjainknak.

Ma van az a nap, amikor élünk, és nem aggódunk,
amikor megünnepeljük az örömöt,
amikor időt találunk álmainkra és arra, hogy higgyünk a csodákban.

Tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket a Szent László Katolikus Szakközépiskola tanévzáró ünnepségén.

Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk. Mondták a rómaiak, s hogy ez mennyire igaz, érzi és tudja az a 160 diákunk, akik éppen most bajlódik az érettségivel, illetve azok a diákok, akik napjainkban teszik le az OKJ vizsgákat. Végzőseinknek sok boldogságot kívánunk, reméljük, hogy megtalálják választott hivatásukat, családi boldogságukat, szolgálni fogják Istent, a hazát és embertársaikat.

Az iskola tárgyi feltételei tovább javultak. Az „A” épületben kialakított az iskolavezetés három termet, egy nagyobb méretűt és két kisebbet. Néhány informatika terem számítógépparkja lecserélésre került. Kamerák figyelik biztonsági szempontból a parkolót, az iskola előtti frontszakaszt és a konyha mögötti részt. Hamarosan megújul a tanári szoba, frissen festik az informatika termek ajtajait.

Az iskolából távozott január elsejével Marguerette Terrell angol nyelvi lektor. Visszatér közénk szeptembertől Szabóné Takács Karolina GYED-ről. Megszületett Tóthné Papp Beáta kislánya, neki és az egész családnak sok boldogságot kívánunk.

A szeptemberben beiratkozott 757 diákunk közül 18-an elhagyták iskolánkat, ketten magántanulók lettek, öten pedig iskolánkba érkeztek, így összesen 742 diákot osztályoztunk.

A tanulók zöme örömmel mehet el a megérdemelt nyári pihenésre, viszont 22-en egy-két tantárgyból, 13-an pedig kettőnél több tárgyból nem érték el az elégséges szintet. Nekik tanulniuk kell a javítóvizsgára. A legtöbben pénzügyi ismeretekből, számvitelből és vállalkozások gazdaságtanából nem érték el az elégséges szintet. A javítóvizsgára utasított tanulóknak jó felkészülést és eredményes vizsgát kívánunk!

A diákok magatartása jónak mondható: a 742 diákból 400-an példás, 262-en jó, 75-an változó és 5-en rossz osztályzatot kaptak. Az iskola magatartás átlaga 4,42.

A szorgalom már ennél rosszabb: 231-en példás, 398-an jó, 99-en változó és 14-en hanyag osztályzatot értek el tanulóink.

Sokan kimagasló tanulmányi eredményt értek el néhány tantárgyból. Ez megnyilvánul a szaktanári dicséretek magas számában: 262 tanuló 518 szaktanári dicséretre vált méltóvá.

A tanév során 53 nevelőtestületi 113 igazgatói és 348 osztályfőnöki dicséretet kaptak kimagasló közösségi, tanulmányi, kulturális, karitatív és sport tevékenységért diákjaink.

A ballagáson Szent László-díjban részesült Tóthné Bíró Andrea matematika –kémia szakos tanárnő, a matematika munkaközösség vezetője és Szabados István művész tanár, a diákok közül Macsu Krisztina és Szalóczi Szilvia 13.E osztályos tanulók. Ekkor vehette át Szanyi Katalin több évtizedes munkásságának elismeréseként nyugdíjazása alkalmából a Pedagógus szolgálatért emlékérmet. Rozinka Balázs igazgató úr áldozatos munkájáért munkáltatói dicséretben részesítette Ráti Józsefné élelmezésvezetőt.

Gratulálunk a kollégák és a diákok kimagasló munkájához! További sok sikert kívánunk nekik.

A tanulóink sok szép sikert értek el a különböző szintű versenyeken:

 • A különböző megyei, területi és országos sportversenyeken kimagasló eredményeket ért el Kerezsi Kitti, Dudás Dániel, Gere Béla, Koi Balázs, Ombodi Tamás, Kovács Tamás, Dallos László, Bodnár László, Dobos Ádám, Bartha István, Tamás István.
 • A KPSZTI által meghirdetett tanulmányi pályázaton Puskás Zsuzsanna hittanból harmadik helyezést ért el, felkészítõ tanára Németh János iskolalelkész, Tóth Eszter irodalomból harmadik helyezett lett, felkészítõ tanára Jurásné Papp Mónika.
 • A KPSZTI Felelősségünk a teremtett világért című országos pályázatán második helyezést ért el Szaniszló Zsófia 11.e osztályos tanuló. A díj 20 000 Ft könyvvásárlási utalvány. Felkészítő tanára: Kosztya Gézáné.
 • Az Úr érkezése országos, ökumenikus szavalóversenyen nyújtott kiemelkedő teljesítményéért Deme Adrienn a nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium különdíját kapta meg. Felkészítõ tanára: Szanyi Katalin.
  Ugyanezen a szavalóversenyen a Bessenyei Társaság különdíjában részesült Szikszai Alexandra. Felkészítő tanára Vassné Virga Ágnes.
 • Az Avram Hershko országos természettudományi versenyen iskolánk csapata harmadik helyezést ért. A csapat tagjai: Bíró János, Kovács Csilla, Tóth Anett. Felkészítő tanár: Kosztya Gézáné.
 • Magyarország az én hazám vetélkedő országos döntőjébe jutott és a döntőt megnyerő iskolai csapat tagjai: Demeter Dóra, Nagy Bálint, Takács Gábor 11.D osztályos tanulók. A csapat felkészítő tanára: Szűcs András.
 • Az Írást cselekedni országos szavalóversenyen első helyezést ért el Deme Adrienn 12.E osztályos tanuló. Felkészítő tanár: Szanyi Katalin.
 • Play and Win levelező országos angol nyelvi versenyen Bányácski Ivett és Nagy Anett 9.E osztályos tanulók a páros versenyben első helyezést értek el. Felkészítő tanár: Pappné Merő Ildikó.
 • A Keresztény Ifjúsági Találkozó honismereti vetélkedőjén harmadik helyezést ért el a Demeter Dóra, Korbács Bettina és Takács Gábor alkotta csapat. Felkészítő tanáruk Szűcs András. A színjátszó csoport ( Antal Éva, Deme Adrienn, Demeter Dóra, Dobrai Viktória, Huszti Dávid, Korbács Bettina, Kovács Richárd, Körmöndi Péter, Szilvácsku László, Takács Gábor, Vártás Dávid, Vincze Bernadett) a legjobb modern feldolgozásért díját kapta. Felkészítő tanár: Hegedűs Árpádné.
 • A Gordiusz matematika verseny eredményei megyei fordulón a 12. évfolyamos egyéni versenyen Szilágyi Bence harmadik helyezést ért el, felkészítő tanára Kosztya Gézáné.
 • Kovács Gábor 9.B és Hardi Dóra 9.D osztályos tanulók a kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium által meghirdetett megyei versenyen második helyezést értek el. Felkészítő tanár: Hermanné Szendrei Beáta.
 • Hinako Takeuchi japán cserediák a sátoraljaújhelyi Rotary Club által a széphalmi Magyar Nyelv Múzeumában rendezett magyar nyelvi versenyen első helyezést ért el.
 • Kisvárda újkori várossá nyilvánításának 40. évfordulója tiszteletére meghirdetett várostörténeti vetélkedőn iskolánk négy fős csapata ( Harsányi Eszter, Horváth Anett, Pallai Dóra és Tokaji Ágnes) első helyezést ért el. Felkészítő tanár: Vassné Virga Ágnes.
 • A kisvárdai II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola által szervezett Rákóczi kupán iskolánk futballcsapata második helyezést ért el. A csapat tagjai: Háda Szabolcs, Simon Viktor, Grunda Dániel, Dallos László, Csucska Gergő, Bartha István, Ombodi Tamás, Zöld Péter, Szabó Péter, Háda Zoltán, Kovács Tibor, Brankovics Péter és Tóth Máté. Felkészítő tanár: Kerezsi Béla és dr. Jánváriné Bakó Katalin.
 • A vezérlő fejedelem születésnapja tiszteletére a kisvárdai II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola által rendezett történelmi vetélkedőn iskolánk 12.e osztályos tanulókból álló csapata harmadik helyezést ért el. A csapat tagjai: Deák Dóra, Demeter Brigitta, Körmöndi Péter és Séra Katalin. A felkészítő tanár Papp Angéla.
Gratulálunk a diákoknak és a felkészítő tanároknak!

Nyelvvizsga:

Ebben a tanévben
felsőfokú C típusú nyelvvizsgát tett
• angolból: 1 fő
középfokú C típusú nyelvvizsgát tett
• angolból : 8 fő
• németből : 5 fő

középfokú B típusút
• angolból : 1 fő

középfokú A típusút
• angolból : 4 fő
• németből : 2 fő

Gratulálunk a diákoknak és felkészítő tanároknak, Foltin Mariannak, Suba Istvánnak, Csegei Dórának, Papp Ágotának, Pappné Merő Ildikónak, Hermanné Szendrei Beátának és dr. Jánváriné Bakó Katalinnak. Szeretnénk, ha minél több diák szerezne középiskolai tanulmányai alatt nyelvvizsgát, mert az Európai Unió polgárainak a sikeres karrierépítéshez szükséges legalább egy idegen nyelv kommunikációképes ismerete, s diplomát sem lehet szerezni egy középfokú C típusú nyelvvizsga nélkül. A nyelvtudás mellett fontos az informatikai ismeretek elsajátítása, ezért örülünk, hogy a diákok szép számmal tesznek ECDL vizsgát.

Fontos, hogy az iskola a tanítás mellett a nevelés színtere legyen. Ennek legfontosabb színterei a tanórák mellett a heti évfolyammisék, a vasárnapi mise-, illetve istentisztelet látogatások, zarándoklatok, lelkigyakorlatok. Reméljük, hogy tanulóink egyre elmélyültebb hitéletről fognak a továbbiakban tanúságot tenni! Az iskolalelkészek és a hitoktatók sokat tettek ennek érdekében. Köszönet munkájukért!

Az eredményes oktató-nevelő munkát délutáni foglalkozások, érdeklődési- és sportkörök segítették. Reméljük, hogy a szakkörök megőrzik magas látogatottságukat, és hozzájárulnak a diákok testi, lelki egészségének megőrzéséhez, esztétikai érzékének fejlődéséhez. Köszönet minden szakkörvezetőnek!

Nagy hagyományai vannak intézményünkben az emberbaráti, jótékonysági akcióknak. Támogatjuk az osztálykirándulásokat, karácsonyi műsorokkal lepjük meg az időseket, segítjük. a rossz körülmények között élő tanulókat. Elismeréssel adózzunk az ezekben tevékenykedő kollégáknak és tanulóknak! Ebben nagy szerepe van az iskola vöröskeresztes csoportjának, és Hegedűs Árpádnénak. Köszönjük munkájukat!

Nagy érdeklődésre tartottak számot a filharmóniai, valamint a színházi előadások. Iskolánk magyar munkaközösségének valamint sok diáknak köszönhetően minden ünnepségről méltó körülmények között megemlékeztünk.

A diákönkormányzat fontos szerepet tölt be iskolánk életében: képviseli a tanulóifjúság érdekeit, részt vállal a nyugdíjasoknak és óvodásoknak szánt ajándékok összegyűjtésében, az iskolaújság szerkesztésében, a farsangi bál és a diáknap megszervezésében. Itt is szeretnék köszönetet mondani a diákoknak és a diákmozgalmat segítő pedagógusnak, Hegedűs Árpádnénak áldozatos munkájukért.

Még néhány aktuális információt szeretnék közölni: A tankönyvek osztására várhatóan augusztus második felében kerül sor. A tanévkezdéssel, tankönyvosztással kapcsolatos fontosabb információkat a porta ablakán elhelyezett hirdetőn és az iskola honlapján olvashatjátok.

A 11. évfolyam számára emelt szintű csoportok indulnak matematikából, történelemből, angol és német nyelvből, informatikából, elméleti gazdaságtanból, informatikából. A 12.-es emelt szintű csoportok folytatják munkájukat.

A 11. évfolyamban a következő középszintű csoportok indulnak: német nyelv, földrajz, angol nyelv, informatika, biológia.

A javítóvizsga 2010. augusztus-25-én 8.00 órától, az ünnepélyes tanévnyitó: augusztus 31. 15.00 órakor lesz. A bukott tanulók számára augusztus 24-én nyolc órától a szaktanárok korrepetálást tartanak. A kollégiumba augusztus 31-én 8.00 órától lehet beköltözni.

Iskolánk szép hagyományai közé tartozik, hogy a tanévet szentmisével, illetve istentisztelettel kezdjük, melyen a katolikus tanulók áldoznak, a református tanulók úrvacsorát vesznek magukhoz. A hálaadó szentmisére, illetve istentiszteletre szeptember elsején az első tanítási napon, az első tanítási órában kerül sor.

Kollégiumi elhelyezést minden tanulónak tudunk biztosítani. A nyári szünetre fogadjátok útravalóul Boldog Kalkuttai Teréz anya imáját:

Adj időt a gondolatnak
Erőd forrása ez.
Adj időt az imának
A legnagyobb erő a Földön ez.
Adj időt a mosolynak
A lélek zenéje ez.
Adj időt a játéknak
Az örök ifjúság titka ez.
Adj időt a szeretetnek
s légy szeretett
Isten adománya ez.

Adj időt az adakozásnak
Önzésre nem juthat idő.
Adj időt az olvasásnak
A bölcsesség kútja ez.
Adj időt a barátságnak
A boldogság útja ez.
Adj időt a munkának
A siker ára ez.
Adj időt a szeretetnek
A Mennyek kulcsa ez.

A csend gyümölcse az ima.
Az ima gyümölcse a hit.
A hit gyümölcse a szeretet.
A szeretet gyümölcse a béke.
Ámen.

Ennek szellemében a nyári szünidőre jó pihenést kívánok. Remélem, hogy szeptemberben fizikailag megerősödve, lelkileg feltöltődve kezdjük a következő tanévet. Szeretném, ha minden tanulóval épségben, egészségben találkoznánk az ünnepélyes tanévnyitón. Ehhez kérem az Úr áldását mindnyájunkra.


Látogatók száma: 12020 | Készítette: Stoni
© 2009. www.szlki-kisvarda.hu - Minden jog fenntartva. Jogi nyilatkozat
Ajánlott böngésző: Mozilla Firefox | Optimális felbontás: 1280x1024
Tesztelve: Firefox 3.x, Internet Explorer 7 és 8, Google Chrome, Safari 4