Óvoda
2021. március 3., szerda, Szent Frigyes, Szent Kornélia napja van.
Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda
[ Archívum / 2006 előtt ]

„A jó óvoda az, ahol nyugalom van, de nem csend és fegyelem.
A jó óvoda az, ahol legfőbb érték minden gyermek kíváncsisága,
kezdeményezése, de főleg játéka, mint a nem tudatos tanulás folyamata.
A jó óvoda az, ahol a ráfigyelés, az odafigyelés a gyermeknek lehetőség,
a felnőttnek kötelesség. A jó óvoda természetes emberi kapcsolatokat ajánl.”

„Hűvös Éva”

Óvodánknak 1992. július 1-től a Debrecen-Nyíregyházi Püspöki Hivatal lett a fenntartója. A középiskolához hasonlóan, mi is a Szent László nevet kaptuk. Gazdaságilag a Szent László Szakközépiskolához tartozunk, nevelési szempontból pedig önállóak vagyunk.

Óvónőink önképzéssel bővítik tudásukat. Részt vesznek a Katolikus Pedagógiai Intézet által szervezett munkacsoportok munkájában (minőségbiztosítás, vallásos-erkölcsi nevelés, ének, játék, vizuális nevelés, külső világ tevékeny megismerése). Két pedagógus sikeres szakvizsgát tett – közoktatás vezetői, differenciáló fejlesztő pedagógusi szakon. Egy kolléga jelenleg gyógytornász szakon tanul. Óvodánk az elmúlt évek alatt sokat szépült, újult:

[ képek... ]


1996-ban

1996.

1996-ban a szülők segítségével létrehoztuk a Szent László Egyházi Óvoda Gyermekeiért Alapítványt, melynek forrásait a gyermekek kirándulásának támogatására, új eszközök vásárlására fordítjuk.


1999-től

1999.

1999-től saját tornaszobával rendelkezünk. Saját nevelési program szerint dolgozunk, melynek címe: Óvodai élet a béke szigetén.
Programunkat 2003-ban felülvizsgáltuk. A programunkban megfogalmazott nevelési célok a következők:

 1. Istenkép kibontakoztatása a gyermek lelkében, a keresztény pedagógus példája nyomán.
 2. Isten szeretetére nevelés.
 3. A keresztény hitélet gyakorlásának megalapozása.
 4. A gyermek és környezete kapcsolatában érzelmi kötődésen alapuló, öntevékeny együttműködésre képes sokoldalú személyiség fejlődésének elősegítése.
 5. Az óvoda és a család egyenrangú nevelési viszonya.


2002-2003

2002-2003

2002-2003-as tanévben megkezdtük a Comenius I. minőségbiztosítási program kidolgozását és működtetését. A nyitott önértékelés és a partnerek igényeinek felmérését elvégeztük. A minőségirányítási program kidolgozását folytatjuk, mellyel a folyamatok szabályozását, a szervezeti kultúra tudatos építését és fejlesztését kívánjuk elérni.


Minőségirányítási Program

2004.

2004. júniusára elkészítettük Minőségirányítási Programunkat. A család és óvoda kapcsolatát kívánjuk erősíteni a mindennapi beszélgetéseken túl:

 • Nyílt napok tartásával.
 • Névadónk emlékére évente egy sportnappal, melyen a gyermekek, szülők, nagyszülők, óvónők, dajka nénik együtt sportolhatnak. A kellemes délutánt közös piknik zárja.
 • Minden csoport számára gyermeknap környékén egynapos kirándulással amelyen megismerjük hazánk szép tájait, jellegzetességeit.

[ képek... ]


Kiemelkedő események óvodánk életében az ünnepek, melyeket méltó vallási tartalommal töltünk meg

2004.

 • Halottak napján a csoportszobában mécsest gyújtunk, a temetőn gyertyát égetünk. Kedves halottainkra emlékezünk.
 • Mikuláskor a szülőktől kapott Mikulás-csomagokat kiosztjuk. Szent Miklós legendáját felelevenítjük




 • Adventkor a szülők segítségével a csoportszobákat, folyosót ünnepi díszbe öltöztetjük. Az adventi koszorú gyertyáit a délutáni pihenő idő előtt meggyújtjuk, együtt imádkozunk, énekelünk, verselünk.
 • Örömteli várakozással készülünk Jézus születésének ünnepére. Betlehemes játékkal apró ajándékokkal lepik meg a nagycsoportosok a kisebbeket, szülőket, a meghívott vendégeket, az óvónők a gyerekeket és egymást. A nagycsoportosok a templomban is előadják a középiskolások részére a betlehemes játékot. Minden csoport saját karácsonyfát állít, ami alá az óvodai játékok kerülnek:
 • [ képek... ]

 • Balázs-áldáskor a római katolikus templomban a gyerekek és felnőttek egyaránt torokáldásban részesülnek. Felelevenítjük Szent-Balázs legendáját.
 • Húsvétot, mint Jézus feltámadásának nagy ünnepét éljük meg. A gyermekekkel életkoruknak megfelelően Jézus életének egy-egy epizódját ismertetjük.
 • Anyák napja alkalmából az óvodások Istennek hálát adva köszöntik szüleiket, nagyszüleiket.
 • A pünkösdi népszokások mellett a Szentlélek eljöveteléről is beszélgetünk.
 • A nagycsoportosok ovis ballagás keretében búcsúznak az óvodából:
 • [ képek... ]


Látogatók száma: 19823 | Készítette: Stoni
© 2009. www.szlki-kisvarda.hu - Minden jog fenntartva. Jogi nyilatkozat
Ajánlott böngésző: Mozilla Firefox | Optimális felbontás: 1280x1024
Tesztelve: Firefox 3.x, Internet Explorer 7 és 8, Google Chrome, Safari 4