Kollégium
2020. augusztus 9., vasárnap, Szent Román, Emod napja van.
Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda
[ Archívum ]

Karácsony

2010. december 16.

„Merjünk Mária lenni vagy József, aki karjába veszi a Gyermeket! Krisztushordozók leszünk, ez a világon a legszebb hivatás! De ha nem merünk, legyünk legalább pásztorok, akik világgá kiáltják az örömhírt, hogy fény gyulladt az éjszakában, és megszületett a Szeretet.”
Agatha Christie: "Csillag Betlehem felett" című színdarabjának előadásával szeretetben, békességben ünnepeltük meg Jézus születését.

[ képek... ]


Gólyaavató

2010. december 6.

„Jusson eszedbe, hogy az ablak és a tükör ugyanabból az anyagból, üvegből van, de mert a tükör hátul ezüsttel van bevonva, csak önmagadat látod benne, míg az ablaküvegen keresztül másokat is látsz…..le kell kefélned magadról az ezüstburkolatot, hogy újra meglásd a másik embert és megtaláld örömöd!” – egy régi zsidó példabeszéddel köszöntötte 9-es diákjainkat Ági néni, kollégiumunk vezetője. Immár hagyománnyá vált kis közösségünkben, hogy Szent Miklós püspökünket és a „kisgólyákat” egy napon ünnepeljük. Jó volt szeretetben, békességben együtt lenni.

[ képek... ]


A szeretet útja Dévára

2010. november 28.

Erdélyben, mai határainktól alig 160 km-re, ahol kiégett, ablaktalan panelházakban gyermekek tengetik az éhhalál szélén életüket, néhány év alatt egy kis éden született. Böjte Csaba ferences szerzetes és az árva gyerekek lépésről lépésre új otthont teremtettek maguknak. Déva Csaba testvér nyomán – az adakozó szeretet és összefogás jelévé vált. November 28-án kollégista diákjainkkal ismét meglátogattuk a dévai árvaházat. Elindultunk az útra, amit nevezhetünk zarándokútnak, a szeretet útjának, önkifejezésnek, történelmi hűségnek. Hűség egymás iránt, hűség azokhoz, akiknek segítséget nyújtunk, hűség a hitünkhöz. Pedagógusként sokat elgondolkozom azon, vajon Böjte Csaba testvér hogyan tud ezen a nehéz úton ilyen tiszta szívvel járni. Írásai választ adnak minderre: „Akkor lesz a világunk szebb, ha a jóság forradalma átjárja mindannyiunk szívét. Ezért mindenki, ahol van, merjen jó lenni, merjen szeretni!”

[ képek... ]


Taizéi imaóra kollégistáink részvételével a kisvárdai Római Katolikus Templomban

2010. november 8.

A taizéi imaórák az Egyház évezredes hagyományát követik, és felépítésük alapvetően megegyezik a zsolozsma napközi imaórájával. A lényeges különbség viszont az, hogy a kötött liturgikus szövegek helyett (például a kezdővers és a himnusz helyett) mindenütt taizéi énekeket énekelnek. A legfontosabb része az imaórának a csönd, ami a rövid olvasmányt és az olvasmány utáni éneket követi. A rövid könyörgést Roger testvér írásaiból olvassák fel, vagy Alois testvér, a jelenlegi prior (a Taizéi Közösség vezetője) írja. Az imaórák jellegzetességét a taizéi énekek adják, amelyek a sokszori ismétlés révén nagymértékben hozzásegítenek az elmélkedő imádsághoz. Kollégiumunkban immár hagyománnyá vált a közös éneklés, elmélkedés virrasztással egybekötve. Nagy öröm volt szívünkben, amikor Bancsi Zoltán atya meghívására a helyi hívekkel együtt imádkozhattunk.

[ képek... ]


Halottak napi megemlékezés az orsolyita nővérek sírjánál

2010. október 28.

A feltámadt Krisztust jelképező gyertyák imbolygó fényében emlékeztünk elhunyt szeretteinkre és az orsolyita nővérekre. Az élők és holtak világát – hitünk szerint – a feltámadt Krisztus köti össze. Ő, a világ világossága, aki utat mutat nekünk, a földi élet zarándokútját járóknak az ég, az örökhaza felé, elhunytjaink számára pedig fényeskedik, mint örök világosság. Tehát a halottakra való emlékezés számunkra, már nemcsak gyász és szomorkodás, hanem bizakodás is, mert átcsillan rajta az örökélet hite, a feltámadás, a viszontlátás, a teljesség reménysége. Ezért valljuk szinte naponta – Hiszem a test feltámadását, hiszem az örök életet. Most is, ebben a hitben, reményben és szeretetben, emlékeztünk azokra, akik előttünk járták az élet útját, de már béke álmát alusszák.

[ képek... ]


Két diák tollából

2010. október 22.

2009 szeptemberétől tanulmányaimat ebben az intézményben folytatom. Személyes választásomban a nővérem Horváth Bernadett sokat segített. Ő is itt tanult és a kollégiumban szerzett élményei, tapasztalatai engem és a szüleimet is meggyőzte, hogy jól választottam középiskolát és hozzá az intézmény kollégiumát. Egy nagy múltú iskola rendházában találhatók a kollégium szobái. A kápolna közelsége, az esti beszélgetések, misék, a reggeli imák segítenek lelki épülésemben, a mindennapi feladataim megoldásában. A kollégiumról elmondhatom, valóban a második otthonom. Szép, rendezett, tiszta környezetben készülhetek az iskolai tanórákra.

[ képek... ][ tovább... ]


Imádság a tiszta szerelemért

2010. szeptember 22.

2010. szeptember 22-én már másodjára szervezték meg az: "Imádság a tiszta szerelemért" elnevezésű imaestet. Ezen a napon este 6 órától az ország számos pontján egy időpontban fiatalok együtt imádkoztak azért, hogy minél többen tartsák meg közülük Isten törvényeit és a tisztaságukat a házasságra vagy arra a hivatásra, melyet Isten bízott rájuk. Ezen kezdeményezés keretében kollégista diákokkal együtt részt vettünk az ottani fiatalokkal az esti Szentmisén. A Szentmise előtt Linzenbold József plébános atya fogadott bennünket, majd a mise után átmentünk a régi plébánia épületébe, ahol Bancsi Zoltán és Földes Gábor atya társaságában lehetőségünk nyílt beszélni az ottani fiataloknak arról, hogy mi közösségben hogyan is tudjuk megélni hitünk tanításait.


Az emberek közti megértés a szereteten múlik

2010. szeptember 1.

"Az emberek közti megértés a szereteten múlik. Ameddig megvan a szeretet, addig megvan az egyetértés is."

Az ide érkező diákok hosszú felfedező útjuk jelentős szakaszát teszi ki a kollégiumban eltöltött idő. Ekkor kezdenek igazán felnőtté válni, önállósodni, hiszen kikerülnek a család, az otthon védelméből. S bár a kollégium küldetése, hogy az adott közösségben minden lehetőséget megadjon az egyénnek arra, hogy felkészüljön feladataira, az otthont mégsem helyettesítheti. Ha a fiatal tudatosan éli meg ezeket az éveket, azt gondolom, a kollégiumi élet csupán javára válhat. Az ugyanis, hogy kik vesznek körül bennünket, nem véletlen. Az életben mindenki, akivel találkozunk tanít bennünket valamire. Azt teszi elénk, amire szükségünk van a fejlődésünkhöz. Kérdés, hogy ezzel mit kezdünk, észrevesszük-e, akarjuk-e levonni a tanulságokat, azokat beépítjük-e személyiségünk fejlesztésébe.


Szerenád

2010. május 28.

A szerenád régi hagyomány kicsiny közösségünkben, kollégiumunkban, hiszen már évtizedek óta felkeresik a végzős tanulók tanáraikat, és mulatnak egy jót búcsúzóul. Természetesen sokat változtak a szokások, de ma is nagyon jó estét, lehet kerekíteni a dologból, és minden a jókedven és a szervezésen múlik. Évek óta szokássá vált, hogy végzős kollégistáinkat feldíszített megágyazott szobákkal és énekekkel várják.

[ képek... ]


Ballagás

2010. május 26.

DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!
DICSŐSÉG JÉZUS KRISZTUSNAK!
ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

A Szent László Kat. Szakközépiskola Kollégiumának nevelőtestülete és diákjai nevében nagy szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket és ballagó diáktársaimat!
A mesében a vándorlegényt az édesanyja jól feltarisznyálja és tanácsokkal látja el. A szeretetből gyúrt hamuban sült pogácsa egész útja során táplálja őt, sőt még másoknak is jut belőle. Ha betartja a szívébe írt törvényeket, akkor legyőz minden veszélyt, eljut az üveghegyen is túlra, akár tűzön-vízen át.
A szerető, teremtő Isten sem küldte az embert üres kézzel a földi életbe. Parancsolatainak iránytűjét és szentségeit: tápláló, megerősítő úti eledelül adta hosszú vándorlásunkra. Cipeljük ezeket tarisznyánkban, de vajon élünk-e vele? Értjük-e, miért kaptuk ajándékba és hogyan tud segíteni bennünket? A fontos az, hogy dőljenek le falaid! Engedd be életedbe mindazt, ami körülvesz: LÁSS, HIGGY és SZERESS! Az idő nem fontos, ne sajnáld a napokat! Hordozd saját magad és mások fájdalmát! Csak egyetlen út áll előtted nyitva: a SZERETET útja! Minden más zsákutca, amely nem vezet sehova. Indulj el ezen az úton és légy partnere a mindenséget szeretetből továbbteremtő Istennek!

[ képek... ]


Mit jelent a lelkigyakorlat?

2010. február 22.

Egy olyan időszakot, amikor a világi élet problémáit megpróbáljuk félretenni és a hitünk, a vallásunk elmélyítésével foglalkozni. Módszere igen sokféle. Felemelő érzés a személyes és egyben egyetemes nagyböjti utat bejárni és egymást ez által is jobban megismerni. Köszönjük, hogy ezt az utat a Szent Imre Katolikus Gimnázium diákjaival megélhettük és együtt imádkozhattunk!


„Én azokat szeretem ingyen, kiket más még pénzért sem szeret.”

2010. február 18.

Kollégiumunk diákjai immár 5. éve adományaikkal, szeretetükkel segítik Csaba testvér áldozatos, szeretetteljes munkáját. Ennek köszönhetően február 18-án az esti órákban megérkezett hozzánk 8 nagyszalontai gyermek, nevelőjükkel, akik elhozták Csaba testvér üzenetét és szeretetét! A mosolyukat azonban itt hagyták!

[ Kapcsolódó anyagok: Tavaszi nagytakarítás ][ képek... ]


Mi a boldogság?

2010. február 11.

Ezzel a címmel tartott előadást diákjainknak Molnár Elemér református tiszteletes Úr. Számos kérdés megfogalmazódott bennünk:
Létezik út a boldogsághoz? Miben rejtőzik a boldogság: sikerben, karrierben, pénzben? Ezekre a kérdésekre a legigazabb választ „Boldog herceg” című meséjében találhattuk meg.

[ képek... ]Látogatók száma: 10612 | Készítette: Stoni
© 2009. www.szlki-kisvarda.hu - Minden jog fenntartva. Jogi nyilatkozat
Ajánlott böngésző: Mozilla Firefox | Optimális felbontás: 1280x1024
Tesztelve: Firefox 3.x, Internet Explorer 7 és 8, Google Chrome, Safari 4